باز هم غیر ورزشی است لطفا" از گیر دادن خودداری فرمایید.

 در ماه ربیع مناسبتهایی قرار دارد یکی آغاز ولایت امام زمان (عج) ودیگری واقعه ای که قدمای ما از ان نمی گذشتند.

  "عمر کشو"

  نگاه من به این موضوع نه تاریخی است ، نه کاری به این که ابولوء لوء ایرانی چرا و چگونه این کار را کرد. فقط برای من یاد آورخاطرات شیرینیست.عصر هایی با صفا برای بچه ها و مردم.

  مترسک ، تش ، توپ تشی ، هلهله وشادی دور مترسک تش زده

  زن ها وبچه ها با هم می خندیدند ومیخواندند

عمر شی گل واوی ،به جهنم            شالش شی گ.. واوی ،به جهنم

   و صدها بیت دیگر که نمی توان نوشت. خلاصه تمام شیعیان این ایام را به شادی سپری میکردند.

 _ مترسک =واژه محلی eley zeh