با خبر شدیم که تمرینات فوتبال به همت آقا ساجد مربی خوب وبا همکاری علی خواجه و مجتبی حسن ابراهیمی در روزهای فرد و جمعه در زمین شمالی شروع شده است.

  تیم فوتبال هلیله برای شرکت در رده سنی مسابقات شهرستان تمرین میکند و همانند چند سال اخیر که در عرصه فوتبال نام هلیله با زحمات و پشتیبانی غلامرضا بیمکی بوده باز هم ایشان این فرصت و امکانات را در اختیار جوانان محل قرار داده است.

  انشاا... که با همکاری همه دوستان، شاهد شکوفایی استعدادهای جوانان ونوجوانان محل در این عرصه باشیم.