با سلام
  بعد از متلکهای دلنشین و تماس مکرر دوستان تصمیم گرفتم رمز گم شده را یافته وبه جمع سرشار از مهر و محبت دوستان وبلاگ نویس محل برگردم.
 با وارد کردن 1390 رمز مختلف موفق به ورود شدم. البته با یک تغییر که خود را محدود ندانسته واز هر دری خواهم نوشت.
 خلاصه امدم چه...