در مطلب قبل به سالی رسیدیم که تیم به محلات سقوط کرد.

 در محلات اقای رسول ابراهیمی مسئولیت فنی تیم را به عهده گرفت و تیم سریع به دسته سه صعود کرد.

  سال بعد اقای اسد انصاری به کادر اضافه شد و با نایب قهرمانی به دسته دوم صعود کردند البته حمایتهای حاج احمد جزایری در کنار تیم بسیار ارزشمند بود.

 زمین کنار گزها ساخته شد ودر کنار دریا بدن سازی می شد. تیم با استفاده از نیروی جوان محل در کنار قدیمی ها و بازیکنانی از بیرون محل تیم یک دستی شده بود که در اولین حضورش در دسته دوم با فوتبالی خوب در میانه جدول قرار گرفت.

 این جوانان پیشنهاداتی از تیم های درجه یک شهرستان داشتند مثل عباس خواجه که پیشنهاد همراه با کار در اداره بندر، از ایرانجوان را نپذیرفت یا محمد صادق ابراهیمی که پیشنهاد داشت ونرفت.

 در سال بعد ان تیم خوب ویکدست دچار اختلافاتی شد و به دسته پایینتر سقوط کرد.

 در همان سالها جام شهدای نیروگاه برگذار شد ودو تیم هلیله وبندرگاه به هم رسیدند یک بازی حثیتی که بزگان دو محل نظیر حاج اکبر بیمکی و سید بزرگ صفوی رابه ان جا کشاند ودرآخر هلیله قهرمان شد.

 در ان سالها بسیاری زحمت کشیدند که بعضی از انها عبارتند از :

محمود شنبدی،حسین خواجه، اکبر حسن ابراهیمی،عباس خواجه،ابراهیم منفرد،سهراب انصاری،صفر خواجه، احمد برون،صادق ابراهیمی،علی باغزاد،ماشاا... خواجه، ابراهیم مسیح گل،قاسم ابراهیمی،ملاح زاده،شکرا...خواجه، ماشاا... سی جی، علی ستوده،...

 در آخر از همراهی علی قدیمی با تیم در آن سالها باید گفت که در تمام بازیها با تعصب فراوان در کنار بچه ها بود.