از سری مسابقات دسته دوم بوشهر عصر روز پنج شنبه تیم هلیله در یک مسابقه پایاپای با تیم تابان به نتیجه مساوی یک بریک رضایت داد.
 مختار بر دال ، عبدی برخ ، حسین خلیلی ، علی حسن ابراهیمی ،غریبی ، محمد انصاریفر ، احمد خواجه ، محمد خواجه ، سعید آستانه ، امیر بردال و عبدالحسین برخ از ابتدا به بازی گرفته شده ودر ادامه  حسین انصاریفر ، محمد انصاری ومختار بردال هم وارد زمین شدند.
  تک گل هلیله  توسط احمد خواجه بازیکن خوب و مستعد هلیله به ثمر رسید.
  
 در ضمن از این هفته دوستانی به عنوان نویسنده مهمان به این وبلاگ افتخار همکاری خواهند داد.