نویسنده مهمان: آقای سید اکبر موسوی

 گرفتن امتیاز بعداز 11 سال

 یک عصر دم کرده تابستانی در زمین چمن صلح آباد وخیل تماشاگران مشتاق وجوانان بی ادعایی که تا حالا معلوم نبود کجا هستند شجاعانه پس از 11 سال در یک بازی رسمی با نام هلیله کسب امتیاز نمودند. هر چند با اندکی هوشیاری می توانستند هر سه امتیاز بازی را به حساب خود واریز نمایند اما کسب امتیاز بعد از سالها  خود ارزشمند بود.

  یازده سال پیش در شهریور سال 79 تیم هلیله با سه گل ابراهیم بردار 3 بر 2 ساحل را در بازیهای دسته سه شکست داد اما در بازی های بعد باخت و سالها از فوتبال کنار رفت ، هر چند با خرید امتیاز تیم پیروزی توسط غلام بیمکی وکسب نتایج درخشان توسط تیمهای رضا قربانی آوازه نام هلیله وفوتبال آن از مرزهای استان هم فراتر رفت اما حسرت داشتن تیمی که بیش از پنجاه درصد آن بچه های محل باشند به دلمان ماند.

  ناامید شده بودیم.

  هر چند دیر اما ققنوس فوتبال هلیله پس از سالها از زیر خاکستر بیرون امد وامیدها زنده شد.

  حالا این یازده سال ما چه کرده ایم بماند برای وقت دیگر. اکنون نیاز به حمایت هواداران بازیکنان و خصوصا پیشکسوتان که باید تیم را لحظه ای رها نکنند تا باشد تا بماند برای سالهای خوب با برنامه ریزی بهتر.

  بهرحال به بازیکنان و کادر فنی خسته نباشید می گوییم و امیدواریم بهترین کیفیت خود را در بازیهای حساس بعدی به نمایش بگذارند.

  از بعد فنی نکات فراوانی وجود دارد اما با تمام کاستی ها پنجشنبه تیمی پر مهره با یک مربی با سابقه متوقف شد. میتوانیم با جمع جوانی و تجربه به آینده امیدوار باشیم.

  نکته دیگر هواداران عزیز هستند که با حضور ارزشمندشان کمک تیم هستند اما باید توجه داشته باشند که رفتار آنها زیر ذره بین است واعمال انها ممکن است باعث لجبازی داوران و کمیته برگذاری با آنان وتیم گردد پس با تشویق های خوب خود عرصه را برحریفان تنگ کنید وشرایط روحیه بخش برای تیم خود به وجود آورید.

            به امید موفقیت در بازی های آتی