در فکر بودم تحلیلی از بازی قبل (هلیله - تابان ) بنویسم. دیروز به تمرین رفتم و مواردی را با مبارک در میان گذاشتم. ولی ناگهان در هنگام تمرین دیروز شاهد واقعه ای شدم که برایم قابل درک نیست.
  در تمرین روز دوشنبه 6 تیرماه مبارک عزل وساجد بردابرد مربی پیش کسوت محل به جای ایشان منصوب شد.
  اینکه مبارک از لحاظ فنی خوب عمل نکرده را هیچ کس منکر نمیشود. البته بد هم نبوده که بجای خود باید بررسی شود.
  ولی آیا اضافه کردن بازیکن جدید و جایگزینی مربی به جای ایشان را باید در هنگامی که مبارک عرق تمرین بر تن دارد و جلو همه بازیکنان بدون هیچ صحبت قبلی با او انجام داد.
  از فوتبال گذشته، اگر همه اینهانتواند ذره ای به اخلاق و جوانمردی بیافزاید وخروجی، ورزش و دیگر هیچ باشد بیراهه نرفته ایم؟
  آیا برای صعود تیمی که نه پشتوانه ( رده های سنی) دارد نه صعود آن گره ای را میگشاید باید هر کاری را کرد؟
 صعود بدون پشتوانه یعنی سقوط سال بعد در صورتی که اگر از زحمتکشانی همچون مبارک وعلی خواجه حمایت کنیم تا دو سال دیگر بدون احتیاج به یک بازیکن از بیرون محل میتوان به راحتی پس ازصعود به دسته بالاتر،آنجا هم سر بلند باشیم.
  خلاصه زمانی که تیم را به مبارک سپردید و او بیش از 3 یا 4 ماه زحمت کشید میبایست به ایشان بی احترامی نمی کردید وحداقل در شرایط مناسبتری ودر جمع خصوصی در حضور خودش مسئله بازیکن  و سر مربی جدید را مطرح میکردید.