جمعه دهم تیر ماه تیم هلیله در رقابتی دیگر از دسته دوم بوشهر در مقابله با تیم خوب پرسپولیس باغ زهرا که از حسن انصاری بازیکن خوب هلیله ای در بازیهایش بهره میبرد با نتیجه یک بر صفر بازنده شد.

 در این مسابقه جوانان محل فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و نیمه اول را بدون گل به پایان رساندند اما در نیمه دوم در حالی که حدودا ده دقیقه گذشته بود از روی یک ضربه ایستگاهی وضربه سر گلی دریافت شد که تا اخر بازی موفق به جبران آن نشدیم.

  در این نبرد مختار بردال درون دروازه عبدی برخ، علی حسن ابراهیمی، حسین خلیلی، غریبی در خط دفاعی محمد انصاریفر ، محمد خواجه ، مختار بردال ، حسین انصاریفر وسعید استانه در خط میانی واحمد خواجه  بعنوان حمله بازی کردند. وعبدالحسین برخ واسماعیل خلیفه هم به بازی گرفته شدند.

 گر چه امید به صعود بسیار کم رنگ است اما با توجه به بازیهای خوب بچه ها در مقایسه با تیمهای باقیمانده که بنده دیده ام  حضور در نیمه بالاتی جدول  بسیار محتمل است که انشاا... محقق گردد.