با سلام خدمت دوستان عزیز

  چند روز از بازیهای دسته دوم بوشهر می گذرد . حضور نداشتن در دو بازی اخر بدلیل مسافرت وماموریت و گذر چند روزه از بازیها دلیلی شد که پرداخت به این موضوع دیگر صفایی نداشته باشد. اما به هر حال نمی توان از رتبه سوم تیم هلیله در این مسابقات به راحتی گذشت.

 تیم هلیله که در سه بازی اول فقط یک امتیاز کسب کرده بود در دو بازی آخر با تیمهای دلوار کشتی(سر تل) و جم درخشان ظاهر شد و با دو برد به این جایگاه دست یافت.

 در بازی آخر تیم جم با شناخت وارد بازی شده و با سیستم 2-5-3 وارد بازی شده بود تا نقطه قوت هلیله را که به مدد بازی محمد انصاریفر ،میانه میدان بود را تحت تاثیر قرار دهد.اما در نهایت این هلیله بود که با بازی جوانمردانه بچه ها در گرمای طاقتفرسای آنروز با گلهای روح ا... بردار، احمد خواجه ، محمد خواجه و حسین خلیلی به نتیجه 4 بر 1 دست یابد.

   شایعاتی در فوتبال بوشهر به گوش میرسد که سال آینده بازیها در یک دسته برگذار میگردد. لذا میطلبد که با برنامه ریزی به مسابقات سال آینده وارد شویم تا بتوان بدون خرج هزینه ای بابت خرید بازیکن و با نیروی بومی به مقامی شایسته نائل شویم.  

امید که سال آینده سال همدلی وشکوفایی هلیله در رده های سنی و بزرگسالان باشد.