تلاشهای زیادی کردیم می توانستیم خیلی موفق باشیم ، در راه افتخار لغزیدیم عدم توانایی روحی باعث شد که از حد خود کمتر ظاهر شویم. چند لحظه غفلت چند ماه تلاش را بر باد داد.

  در اینجا مسیولیت باخت وناکامی را به عهده می گیرم و از تمام کسانی که به هر نحو زحمت کشیدند ودلهایشان با ما بود عذرخواهی میکنم.

  بازیهای امسال برای ما بی نتیجه نبود ولی پس از شکست حالی برای بیان دستاوردها وجود ندارد. ما بدشانس وکم تجربه بودیم ولی چون ممکن است بهانه جویی تلقی گردد از بیان موارد انها خودداری می کنیم. در حالی که حریفان ما با امادگی کمتر از تجربه خویش به نحو احسن استفاده کردند.

  موفقیت یک روزه ویک ساله بدست نمی اید. ما نیاز به تلاش داریم.باید نگاه و تفکر ما تغییر یابد. باید نسلی بسازیم که خود و استعدادهایش را باور داشته باشد و با روحیه برتری جویی، قدرتمندتر از قبل در میادین حضور یابد.

  دست تمام کسانی که با تجربه، دانش و تخصص خود می توانند در این زمینه راه گشا باشند را به گرمی می فشاریم.

  سید اکبر موسوی

  واعضاء تیم هلیله