تردمیل دستگاهی است که هدف تمامی خریداران اعم از علاقمندان به لاغری و ورزشکاران حرفه ای را تامین میکند. کار با تردمیل نیاز به مهارت و توان خاصی ندارد ولی باید اصول رعایت شود . اصل اول شروع مناسب است

 برنامه ای که ارائه میشود برای کسانی است که مدت زیادی است که فعالیت ندارند. استاد ورزش "ریک موریس"

این برنامه را برای هشت هفته نوشته  است او اولین قدم را "هدف" دراین مسیر میداند. 

 روز اول  30 دقیقه پیاده روی  مانند روز ششم هفته قبل  30دقیقه(5دقیقه پیاده روی،3 دقیقه دو سریع)  برنامه سبک پیاده روی و دو در30 دقیقه
 روز دوم  مانند روز اول  مانند روز سوم هفته  قبل  برنامه روز قبل با 2 دقیقه دو سریع  30دقیقه(5دقیقه پیاده روی،5دقیقه دو سریع)
 روز سوم

 30دقیقه(5دقیقه پیاده روی،30 ثانیه دو سریع)

 مانند روز اول این هفته  مانند  روز اول این هفته 30دقیقه(5دقیقه پیاده روی،4دقیقه دو سریع) 
 روز چهارم  استراحت استراحت  استراحت  استراحت 
 روز پنجم  مانند روز سوم  30دقیقه(5دقیقه پیاده روی،2دقیقه دو سریع)  30دقیقه(5 دقیقه پیاده روی،4دقیقه دو سریع)  30دقیقه(4دقیقه پیاده روی،5دقیقه دو سریع)
 روز ششم  30 دق(5 دق پیاده روی،1دق دو سریع)  مانند روز قبل  مانند روز قبل  مانند روز قبل
 روز هفتم  استراحت استراحت  استراحت  استراحت 

 در صورتی که توان بالاتری دارید میتوانید از هفته دوم یا سوم شروع کنید اما باید نسبتهای در پرانتزنوشته شده

را در طول 30 دقیقه رعایت کنید.

  هفته پنجم  هفته ششم  هفته هفتم  هفته هشتم 
 روز اول  30دقیقه(3دقیقه پیاده روی،5 دقیقه دو سریع)  30دقیقه(1دقیقه پیاده روی،5دقیقه دو سریع)  10دقیقه پیاده روی،1/6دو، 5دقیقه پیاده، 1/6کیلومتر دو  10 دقیقه پیاده روی،1/6kmدو،استراحت،1/6kmدو،سرد کردن
 روز دوم 30دقیقه(4دقیقه پیاده روی،5 دقیقه دو سریع)   30دقیقه(2دقیقه پیاده روی،5دقیقه دو سریع)  مانند روزششم هفته قبل  مانند روز پنجم هفته ششم
 روز سوم مانند روز اول   مانند روز اول

10دقیقه پیاده روی،2کیلومتر دو، 10دقیقه پیاده برای سرد شدن

 مانند روز اول این هفته با دوهای 3km
 روز چهارم  استراحت استراحت  استراحت  استراحت 
 روز پنجم  30دقیقه(2دقیقه پیاده روی،5دقیقه دو سریع) 30دقیقه(30 ثانیه پیاده روی،5دقیقه دو سریع)   مانند روز اول

 مانند روز اول این هفته با دوهای   2/3 کیلومتر

 روز ششم  مانند روز قبل  مانند روز قبل  مانند روز سوم با 5/2 کیلومتر دو  مانند روز اول این هفته با دوهای 6/3 کیلومتر
 روز هفتم  استراحت استراحت  استراحت   استراحت

  این برنامه میتواند در فضای ازاد هم انجام گیرد. اگر اجرای هفته اخر برای شما سنگین است می توانید اجرا نکنید و اگر فقط با هدف حفظ وزن ورزش می کنید اجرای هفته هفت وهشت کفایت کرده واحتیاجی به ورود به سطح بعدی تمرینات ندارید.

برداشت از برنامه تمرینی نوشته ریک موریس

سلامت باشید